30 Indigenous Scholars Receive Starter Toolkits After Completing Construction Painting Training in Rizal

3

Sa isang masayang pagdiriwang ng tagumpay at pagpapahalaga sa kultura ng mga katutubong mamamayan, tinanggap ng 30 na mga iskolar mula sa Barangay Sta. Ines at Barangay Daraitan sa Tanay, Rizal ang kanilang mga starter toolkit matapos nilang matagumpay na makumpleto ang kanilang pagsasanay sa Construction Painting NCII. Ang nasabing pagsasanay ay isinagawa ng TESDA Provincial Technical Education and Skills Development Center (PTESDC) – Taytay.

Ang mga iskolar na ito, na karamihan ay mga katutubong mamamayan, ay nagpakita ng dedikasyon at determinasyon upang mapagtibay ang kanilang mga kakayahan sa larangan ng construction painting. Sa tulong ng kanilang mga guro at ang suporta mula sa komunidad, kanilang nakuha ang mga kinakailangang kaalaman at kasanayan upang maging mga propesyonal sa kanilang larangan.

Ang pagsasanay na ito ay bahagi ng Special Training for Employment Program (STEP), isang inisyatiba na naglalayong magbigay ng oportunidad sa mga kababaihan, mga miyembro ng pamilya ng OFWs, at mga katutubong mamamayan na mapalawak ang kanilang kaalaman at kasanayan sa mga teknikal na larangan. Sa pamamagitan ng pagsasanay na ito, ang mga iskolar ay binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng magandang kinabukasan para sa kanilang sarili at kanilang mga pamilya.

Matapos ang matagumpay na pagtatapos ng kanilang pagsasanay, ang mga iskolar ay naipagkalooban ng mga starter toolkit na maglalaman ng mga pangunahing kagamitan at kagamitan na makakatulong sa kanilang pagsisimula sa kanilang propesyonal na karera sa construction painting. Ang pagtanggap ng mga toolkit ay hindi lamang isang simbolo ng kanilang tagumpay, kundi pati na rin ng kanilang pangako na patuloy na magpakasipag at magtagumpay sa kanilang mga hinaharap.

Sa mga hakbang na ito tungo sa kanilang mga pangarap, ang 30 na mga iskolar na ito ay nagpapakita ng tapang at determinasyon na maging tagapagtaguyod ng pagbabago at pag-unlad sa kanilang komunidad. Sa suporta at gabay mula sa TESDA at iba pang mga ahensya ng pamahalaan, kanilang itinataguyod ang diwa ng pagkakaisa at pag-unlad sa kanilang lugar ng pamamahay.

Sa pagpupugay at pagkilala sa tagumpay ng mga iskolar, inaasahan na patuloy nilang magiging inspirasyon sa kanilang mga kapwa kabataan at mga mamamayan ng kanilang komunidad. Ang kanilang mga tagumpay ay patunay ng kahalagahan ng edukasyon at pagsasanay sa pagtataguyod ng kaunlaran at pagbabago sa lipunan.


Add Comment